VUÔNG HỘP INOX 201

VUÔNG INOX 201 - 70 x 70 mm

* Quy cách : 70 x 70 mm. Độ dầy thành ống : từ 1.0 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt : BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam. 

 
Liên hệ

VUÔNG INOX 201 - 60 x 60 mm

* Quy cách : 60 x 60 mm. Độ dầy thành ống : từ 1.0 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam. 

 
Liên hệ

VUÔNG INOX 201 - 10 x 10 mm

* Qui cách : 10 x 10 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.2 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam. 

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 60 x 120 mm

* Quy cách : 60 x 120 mm. Độ dầy thành ống : từ 1.0 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt : BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

VUÔNG INOX 201 - 12.7 x 12.7 mm

* Qui cách : 12,7 x 12,7 mm. Độ dầy thành ống: từ 0.4 đến 1.2 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam. 

 
Liên hệ

VUÔNG INOX 201 - 20 x 20 mm

* Qui cách : 20 x20 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.5 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam. 

 
Liên hệ

VUÔNG INOX 201 - 25 x 25 mm

* Qui cách : 25 x 25 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

VUÔNG INOX 201 - 30 x 30 mm

* Qui cách : 30 x 30 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

VUÔNG INOX 201 - 40 x 40 mm

* Quy cách : 40 x 40 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.7 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt : BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

VUÔNG INOX 201 - 50 x 50 mm

* Quy cách : 50 x 50 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.7 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt : BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 10 x 40 mm

* Quy cách : 10 x 40 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 0.8 mm. Độ bóng bề mặt: BA/HL./No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 15 x 30 mm

* Quy cách : 15 x 30 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.5 mm. Độ bóng bề mặt : BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 20 x 40 mm

* Quy cách : 20 x 40 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.6 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt: BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 30 x 60 mm

* Quy cách : 30 x 60 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.7 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 40 x 80 mm

* Quy cách : 40 x 80 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.7 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt : BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 50 x 100 mm

* Quy cách : 50 x 100 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.9 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 25 x 50 mm

* Quy cách : 25 x 50 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.6 đến 1.9 mm. Độ bóng bề mặt: BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

VUÔNG INOX 201 - 15 x 15 mm

* Quy cách : 15 x 15 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.5 mm. Độ bóng bề mặt: BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 10 x 20 mm

* Quy cách : 10 x 20 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.2 mm. Độ bóng bề mặt: BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

HỘP INOX 201 - 13 x 26 mm

* Quy cách : 13 x 26 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.5 mm. Độ bóng bề mặt: BA/HL/No4. Sản xuất tại : Việt Nam.

 
Liên hệ

Vuông hộp inox 201, báo giá inox 201 mới nhất. Qúy khách hàng có nhu cầu mua ống inox 201 hãy liên hệ ngay với chúng tôi 077 3916648 để được hỗ trợ báo giá, tư vấn chất lượng ống inox 201 tốt nhất cho quý khách. Luôn có chính sách ưu đãi, chiết khấu giá inox tốt nhất cho đơn hàng mua số lượng lớn.

HOTLINE
091 484 6633
KD INOX 0773 916 648
KD NHÔM 0912 203 475