Bảng trọng lượng Inox.

02/03/2014 7:42:21 CH

 BẢNG QUI CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG INOX

đvt : kg/cây (dài 6 m)

   CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG HỘP CHỮ NHẬT

P = (A + B - 1.5708 * S) * 0.01586 * S * 6

 CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG HỘP VUÔNG

P = (2A - 1.5708 * S) * 0.01586 * S * 6

 CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG ỐNG TRÒN

P = 0.0249128 - (D - S) * S * 6

 

  CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG CÂY ĐẶC INOX

P = D * D * 0.0007854 * 7.93 * 6

Ghi chú : 

P = Trọng lượng.

A,B = Cạnh hộp inox.

D = Đường kính ống tròn.

S = Dày thành ống.

 

 

BẢNG QUI CHUẨN TRỌNG LƯỢNG LÁP (Cây Đặc) INOX

đvt : kg/m.

 

Thông tin hữu ích khác

LOGO ĐỐI TÁC
HOTLINE
091 484 6633
KD INOX 0773 916 648
KD NHÔM 0912 203 475
facebook Chat với chúng tôi