Bảng qui chuẩn trọng lượng Inox.

02/03/2014 7:42:21 CH

 BẢNG QUI CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG INOX

đvt : kg/cây (dài 6 m)

 

BẢNG QUI CHUẨN TRỌNG LƯỢNG LÁP INOX

đvt : kg/m.

 

 

Thông tin hữu ích khác

LOGO ĐỐI TÁC
HOTLINE
091 484 6633
KD INOX 0773 916 648
KD NHÔM 0912 203 475
facebook Chat với chúng tôi